Troškovi prijava i finansiranje studija

Autor: Filip Obradović

Kampus Prinston univerziteta

Važna stavka u planiranju daljeg školovanja svakako jesu finansije. Ispod ću detaljnije objasniti koliko je novca potrebno izdvojiti za prijave na doktorat iz oblasti ekonomije i finansija i na koji način se mogu pokrivati troškovi samih studija. Tekst se prvenstveno odnosi na programe Economics u SAD koji su rangirani u 20 najboljih na USNews rang listi, kao i na LSE, koji je uređen na sličan način. Navedeno ispod će se generalizovati na visoko rangirane programe iz finansija, kao i na mnoge druge programe, ali ne nužno na sve. Ukoliko ste u nedoumici, najbolje bi bilo proveriti na sajtu departmana ili se obratiti starijim kolegama putem FB grupe.

Finansiranje studija

Kako studije obično traju 5-6 ili više godina i zahtevaju potpunu posvećenost, ne ostavljajući mnogo vremena za drugi posao, izvori finansiranja su izuzetno bitni. Školarina i stipendija koja pokriva troškove života su na doktorskim programima gotovo uvek u celosti pokrivene od strane univerziteta. Vrlo često je to slučaj i na ostalim Ph.D. programima koje nude biznis škole poput Accounting, Marketing, Management, Operations Management i slično. Bitno je napomenuti da to ipak gotovo nikada nije slučaj za master i MBA programe na osnovu kojih univerziteti dobijaju značajna sredstva.

Ukoliko dobijete ponudu za studije od nekog univerziteta, ona će nužno uključivati i detalje o finansiranju vaših studija. Podrazumevano je da je školarina pokrivena (inače bi studije bile veoma nepristupačne), kao i svi troškovi zdravstvenog osiguranja (takođe, vrlo važno u SAD). Stipendija, ili na engleskom - stipend, je bruto iznos novca koji student/kinja dobija na godišnjem nivou i ona značajno varira između škola. Iznos umnogome zavisi od lokacije na kojoj je škola, jer potrebni izdaci u San Francisku u Kaliforniji i Medisonu u Viskonsinu nisu uporedivi. Važno je istaći da stipendija obično omogućava razumno komforan život, jer je njena glavna svrha da omogući svima da pun fokus usmere na svoje usavršavanje. Raspon godišnjih iznosa bez outliera je 28000-44000 dolara.

Stipendija može biti po dva osnova:

 1. Fellowship - nije potrebno uložiti nikakav rad u zamenu za stipendiju;
 2. Assistantship - potrebno je raditi do maksimalnih 20 sati nedeljno u zamenu za stipendiju. Ova vrsta finansiranja ima dva modaliteta, teaching i research assistantship. U prvom slučaju student drži vežbe (obično 15 dvočasa kvartalno ili 20 semestralno), dok u drugom pomaže nekom profesoru/ki na istraživačkim projektima. Rad je vrlo često kraći od propisanih maksimalnih 20 časova nedeljno. Koji modalitet ćete dobiti zavisi od dogovora sa departmanom i profesorima, i on ne utiče na iznos stipendije.

Modalni paket uključuje 2 godine fellowship i 4 godine assistantship fundiranja, no to zavisi od škole i vaše pregovaračke pozicije. Nisu neviđeni slučajevi studenata kojima je fellowship garantovan na 5.75 godina. Podrazumevano je da je prva godina studija fellowship jer tada morate polagati zahtevne kurseve i nećete imati vremena da radite kao asistent/kinja, kao i poslednja kada izlazite na tzv. job market i tražite zaposlenje. O job marketu ćemo detaljnije pisati u nekom od narednih tekstova.

Pomenuo sam pregovaračku poziciju koja može zvučati neobično. Naime, škole vrlo agresivno pokušavaju da regrutuju svoje doktorande, jer im oni bitno utiču na buduće rangiranje i spremne su da budu fleksibilne sa ponudama kako bi vas ubedili da studirate kod njih. Kandidati koji imaju jednako ili bolje rangirane ponude jednostavno mogu dobiti više stipendije i/ili duže fellowship aranžmane u zamenu za dolazak na određenu školu.

U pojedinim slučajevima, kandidati mogu dodatno zaraditi kroz rad na projektima ili stručnim praksama tokom leta kada nemaju drugih univerzitetskih obaveza, ukoliko im to departman odobri. Često je dozvoljeno držanje privatnih časova koji mogu biti još jedan važan izvor prihoda tokom cele godine. (od 50 do 150 dolara po satu)

Takođe, paketi finansiranja koje nude univerziteti mogu biti kompatibilni sa eksternim stipendijama, poput onih koje daje Unicredit fondacija. Važno je napomenuti da eksterne stipendije bolje ističu kandidata i značajno povećavaju šanse prijema na doktorat, te ih je korisno dobro istražiti.

Troškovi prijava

Prijave na doktorat, nažalost, iziskuju značajne troškove koje kandidati sami moraju platiti. Možemo ih podeliti u dve grupe:

 1. Fiksni troškovi:
  • Standardizovani testovi (GRE, TOEFL/IELTS)
  • Pripreme standardizovanih testova (knjige, materijali, probni testovi)
 2. Varijabilni troškovi:
  • Slanje rezultata standardizovanih testova (GRE, TOEFL/IELTS)
  • Tarife za prijavu (application fee)

Fiksne troškove, kao što im ime kaže, morate pokriti nezavisno od broja škola za koje se prijavljujete. Varijabilni troškovi će znatno varirati u zavisnosti od broja škola koji odaberete, ali generalni savet je uvek prijaviti se na što više njih. Proces prijema je vrlo šumovit i kandidat može biti nasumično odbijen na velikom broju niže rangiranih škola, a primljen na najviše rangiranu školu. Studenti se obično prijavljuju na svih 20 najviše rangiranih škola i nakon objava odluka biraju gde će ići. Ukoliko imate jednu školu u koju želite da idete, sva je prilika da vas ona neće primiti, te je najbolje rano prihvatiti realnost za mnoge od nas, a to je da škole ne birate vi, već primarno one vas.

Troškovi u 2020. godini su otprilike izgledali ovako (svi iznosi su u američkim dolarima):

 • GRE polaganje - $190
 • TOEFL polaganje - $200
 • Slanje jednog GRE rezultata - $27 (polaganje uključuje 4 besplatna slanja)
 • Slanje jednog TOEFL rezultata - $20 (polaganje uključuje 4 besplatna slanja)
 • Application fee po školi - besplatno - $140 (često između 80-120 dolara)

GRE i TOEFL je moguće polagati više puta i kandidati često to rade dok ne dobiju željeni rezultat. Pretpostavimo u obračunu da je broj polaganja svakog od testova jednak 2. Pretpostavimo, takođe, da je prosečan application fee odabranih škola $100. Očekivani troškovi za prijave na 20 škola pod tim pretpostavkama su oko $3500, dok bi za 10 škola iznosili oko $2000, na šta bi trebalo dodati troškove knjiga za GRE i TOEFL koje bi bilo dobro kupiti (~$100 ukupno). Ove brojke mogu značajno varirati u zavisnosti od odabranih programa, potrebe za ponovnim polaganjem i slično, ali su korisne za formiranje očekivanja.

Kao što je navedeno, po proceni vidimo da su prijave izdašan trošak, što uzimajući u obzir da prijem svakako nije izvestan jeste vrlo važna stavka pri donošenju odluka. No, moj savet bi bio da na ovaj novac gledate kao investiciju. Ukoliko imate šanse da budete primljeni (što vam niko ne može garantovati, ali vam iskusniji članovi grupe mogu pomoći da procenite), taj iznos u očekivanju je zanemarljiv. Ne treba smetnuti sa uma da doktorat iz ekonomije ili finansija na dobrom univerzitetu otvara mnoga vrata i da u dugom roku može biti veoma lukrativan, te to izdvajanje danas može biti višestruko isplativo u budućnosti.

Bonus: Posete školama (visit days)! Škole će iskoristiti novac koje su dobile od prijava da vam plate put da posetite svaki departman na koji ste primljeni kako biste bolje procenili koji vam najviše odgovara.

Filip Obradović
Filip Obradović
Economics Ph.D. Candidate

Econometrics, applied and medical econometrics

Related